Systemisch werk, Familie- en organisatie Opstellingen

 

Een familie- of een organisatie opstelling is een krachtig middel om inzicht te krijgen in de onderstroom. In dat wat zich ‘onder tafel’ afspeelt en wat de voortgang of de ontwikkeling van een mens of team belemmert.

Een familie opstelling geeft vaak direct inzichten waarmee je verder kunt of die resoneren. Een opstelling is een krachtige methode om hetgeen dat je soms intuïtief al aanvoelt zichtbaar te maken. En om oude ingesleten patronen te kunnen doorbreken.

Een team opstelling geeft inzicht in de onderliggende teamdynamiek. Wat gaan we uit de weg? Wat mag er geen plek hebben of heeft juist teveel plek? Een opstellingen doen met een team geeft bijzonder veel handvatten om als team mee verder te komen. Het vraagt direct om aandacht en openheid.

Teamopstelling zijn vaak onderdeel van onze teamtrajecten. We geven hiermee inzicht in hoe medewerkers zich tot elkaar én de organisatie verhouden. Alles wat we onderzoeken doen we vanuit een veilige en goede bedding met oog voor het krachtveld waarin uw medewerkers zich begeven.

Wil je weten wat wij voor jouw team kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op.

 

 

2-daagse opleiding Systemisch Kijken
11 & 12 september 2023

Deze basis opleiding is interessant voor mensen die werken met teams: leidinggevenden, HR-managers, managers, directie.

Programma
Dag 1

  • Uitleg over Organisatie Opstellingen & Systemen 
  • Systeemenergie: hoe werkt dat en hoe herken je die van jouw team? 
  • Wetmatigheden & Dynamieken 
  • Gedrag van mensen anders interpreteren en benaderen
  • Systemische energie voelen en ervaren
  • Jouw team opstellen

Programma
Dag 2

  • Boven- en onderstromen voelen, zien en erop kunnen doorvragen en anticiperen.
  • Oerkrachten & Ordering van je team 
  • Opstellen van jouw team

Locatie:
Dr. van Noortstraat 88b
2266 HA Stompwijk (gemeente Leidschendam-Voorburg)
www.kerncompany.nl

Investering:
€995 voor 2 dagen 
Inclusief heerlijke lunch, koffie, thee
Groep van max. 8 deelnemers 

Trainers: Gera Vermaas Kerncompany & Dominique Cordier PraktijkEigen

Meld je aan via d.cordier@praktijkeigen.nl

Teamtraining

Individuele coaching

Procesbegeleiding