Onze werkwijze

“We doorbreken de kunstmatige harmonie”

Een sterk team is een team waarin openheid en het samen werken aan eenzelfde missie voorop staan. Vertrouwen, kwetsbaarheid, maar ook het durven voeren van een stevig gesprek zijn voorwaarden voor een succesvolle samenwerking. Het oneens durven zijn om daaropvolgend voor het hogere doel een keuze te maken. Dit vraagt van de individuele medewerker om boven eigen doelen of waarden uit te stijgen, ten behoeve de organisatie- en team doelstellingen.

Onze trainingen zijn gericht op het verstevigen van de basis. We zorgen voor het bespreekbaar maken van het ongemak in teams. We stimuleren een basis van vertrouwen en openheid. We doorkruisen de kunstmatige harmonie. Dit doen we door zaken bespreekbaar te maken. Ongemak te benoemen. De teamcultuur woorden te geven, waar nodig te doorbreken en opnieuw te vormen.

  • PraktijkEigen werkt aan het vergroten van vertrouwen 
  • PraktijkEigen inspireert en ondersteunt.
  • PraktijkEigen benoemt, toont lef en zorgt voor een stevige bedding waarin het team kan excelleren met elkaar.

Voor meer informatie, neem contact met ons op!

Hieronder een greep uit onze veel ingezette methodieken.

Deep Democracy

De wijsheid van de minderheid. DD is een krachtige methode om te komen tot een besluit met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Het is geen compromis, maar werkelijke consensus. DD zoekt de ‘nee’, het tegengeluid en geeft woorden aan de onderstroom. Het is een prachtige, resultaatgerichte manier van komen tot een besluit in een team. 

Lencioni’s Pyramide

Patrick Lencioni werkt vanuit de basis dat vertrouwen en conflicten aan durven gaan twee belangrijke aspecten zijn van een goede samenwerking. PraktijkEigen hanteert ook deze twee basis principes om met een team te gaan bouwen. 

 AEM Cube 360 Teamscan

De AEM Cube 360 teamscan geeft een geweldige, overzichtelijke blauwdruk van een team. Van de drijfveren, de talenten, de krachten en ook de valkuilen. Deze scan combineert zelfbeelden met feedbackbeelden waardoor het compleet en helder is. Deze teamplaten zijn een mooie basis van waaruit je een teamtraject gericht kunt starten. Zie www.human-insight.nl voor meer informatie.

Voice Dialogue

Voice Dialogue is een krachtige methode om mensen te begeleiden bij het beter leren kennen van hun innerlijke drijfveren en motieven en gedragingen. Het uiteindelijke doel is dat mensen effectiever en bewuster sturing geven aan hun eigen handelen. We zetten deze methode veelal in bij 1 op 1 coaching.

Theory U

Open mind, open hart, open will. Dit zijn de belangrijkste uitgangspunten van theory U. Het is een procesmodel voor vernieuwing en transformatie van mens en organisatie. Met Theory U buig je complexe vraagstukken van deze tijd om naar een wezenlijke verandering, vanuit verbinding met jezelf, anderen en alle aspecten die met de vraag samenhangen. Ideaal voor teams in transitie.