Teamtraining, Intervisie en Procesbegeleiding

Een teamtraining bij PraktijkEigen is altijd maatwerk. We bespreken wat jouw medewerkers en het team nodig hebben. Waar mag het team naar toe werken? We formuleren samen een helder doel en behouden een goede focus.

“Ik heb een superleuke groep mensen die allen gemotiveerd, veelal ervaren en professioneel zijn. En toch lukt het maar niet om hen goed te laten samen werken, zodat ze elkaar opzoeken, zaken bespreken, proactief handelen en werk of team overstijgend denken.”

Bovenstaande horen we vaak. In onze teamtrajecten besteden we aandacht aan deze dynamiek, de interactie en de opgebouwde teamcultuur. 

Wanneer zet je een teamtraject in?
  • Je team voelt zich niet gehoord of gezien en er spelen onderliggende belangen of frustraties.
  • Het verleden blijft maar opspelen in het heden.
  • Je wilt dat medewerkers meer eigenaarschap tonen en meer team overstijgend kunnen en durven kijken en handelen.
  • Er is gebrek aan vertrouwen in elkaar en of in het management of de organisatie. 
  • Men vindt het lastig om elkaar feedback te geven en om dat te ontvangen.
Wat levert een teamtraject op?
  • Meer teamgevoel: mensen die elkaar weten in te zetten op elkaars talenten en kwaliteiten.
  • Meer sprankeling samen, een wij-gevoel! Een team dat geïnspireerd en gemotiveerd is. Mensen op de juiste plek. 
  • Meer inzicht in de teamcultuur en teamdynamiek: waarom doen we wat we doen als team? Hoe is dat ontstaan en hoe kunnen we dat waar nodig doorbreken?
  • Een team dat het teamdoel kent, de missie van het team snapt en daar met elkaar naar toe werkt.

De opzet van een teamtraject verschilt per vraag. Het traject kan bestaan uit team coaching en vaardigheidstraining, intervisie, een 360 graden feedback test (AEM-cube) of een team- en organisatie opstelling en individuele coaching.

Onze team trajecten zijn kleurrijk. Zo werken we waar nodig met acteurs, outdoor-trainingen, een bokstrainer, onze aikido-kunstenaar en natuurlijk met impactvolle team oefeningen die bijdragen aan openheid en het vergroten van vertrouwen in het team.

PraktijkEigen is fris, nieuwsgierig, spiegelend, tikje eigenwijs, doortastend en gaat de roze olifant niet uit de weg.

We trainen uitvoerende teams, management en directieteams. Juist omdat we op alle lagen in organisaties actief zijn hebben we goed zicht op het krachtenveld en kunnen we echt verandering en inzicht brengen.

 

 

“Alles wat PraktijkEigen doet doen ze vanuit een veilige en goede bedding met oog voor het krachtenveld waarin de medewerker zich begeeft” 

Onze klanten